04 Aralık 2022 - Pazar

Şu anda buradasınız: / CİNSEL SAPKINLIK DALGALARI VE SORUMLULUĞUMUZ
CİNSEL SAPKINLIK  DALGALARI VE SORUMLULUĞUMUZ

CİNSEL SAPKINLIK DALGALARI VE SORUMLULUĞUMUZ Zehra Ç. Türkmen

Ekinin ve neslin hunharca ifsat edildiği bir dönemde yaşıyoruz.
Modern, Seküler hayat, bir yandan “ilerleme” adına tabiatı, doğayı, ekolojik dengeyi tahrip ederken, öte yandan da bireyi, aileyi ve toplumu bir arada tutan dinamikleri yok ederek, nesilleri bozmakta ve insanlık onuru açısından onulmaz tahribatlara yol açmaktadır.
İnsan fıtratına baskı yapan, ahlaki değerleri yok sayan, insanı nefsinin kölesi haline getirmeye yönelen bu modern zihniyet karşısında hepimiz zor bir imtihana tabii tutuluyoruz.
Kur’an-ı Kerim’in insan davranışları arasında öncelediği ölçüler ve ahlak havramı ne yazık ki günümüz dünyasında gittikçe yitirilen değerler halini almaya başladı.
Adalet ile zulmün, doğru ile yanlışın, iyi ile kötünün, helal ile haramın yer değiştirdiği kirli zeminde yürümek, yol almak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Özellikle yaşadığımız bu modern cahiliyede İslami değerleriyle yaşamaya çalışan çocuklarımız ve gençlerimiz için ise hayat biraz daha zor.
İslami hassasiyet taşıyan gençler el altından görünmeyen bir sopa ile disipline edilmekte, İslami değerlerinden, hassasiyetlerinden vazgeçmeleri istenmektedir. İyi ve doğru yolda olan gençlerin toplumsal görünürlüğünün önüne adeta barikatlar konmaktadır. Toplumda var olan dini aidiyetleri çözüp insanları yönlendirmeye çalışan gizli sopa, aslında Türk inkılaplarıyla birlikte Batılılaşmayı pozitivist ilerleme hedeflerinden de geride Modern ve Seküler hayat tarzına öykünme şeklinde algılayan veya dayatan bir milli eğitim müfredatı kitleleri sürüleştirmeye çalışıyor. İlkokul sıralarından itibaren hepimiz bu kimliksel tacize maruz kaldık. Taciz milli denilen müfredat dışında sırasıyla yerli ve küresel telkinlerle de genişliyor. Bizler iç zaaflarımızla birlikte Osmanlı-İslam ümmeti mirasından gelen bir toplumuz. Toplumumuzun ortak bağlarını çözmeye çalışan Batılılaştırıcı söz konusu tacizler, 1926’da Türk Devrimi diye İsviçre Medeni Kanunu’nun kopyasının topluma tepeden inmeci tarzda zorla dayatılmasıyla başladı. İlki 1929 yılında yapılan ve her sene yaygınlaştırılan mahremiyeti sergilemeye dönük “güzellik” yarışmaları kamuoyunda ifsada dönük önemli tacizlerdendi. Bu taciz süreci 28 Şubat 1997 Postmodern Askeri Darbesi ile birlikte üniversitelerde ve ortaöğretimde tesettürün yasaklanması ile devam etti.
2000’li yıllarda sosyal medya üzerinden Batı’daki tüm cinsel içerikli veya cinsel sapıklıklarla ilgili görseller Türkiye sathında yaygınlaşmaya başladı. Cinsel sapıklığa kapı aralayan eylem ve söylemler her geçen gün ne yazık ki daha fazla kendine zemin aramaya başladı.
Bugünün dünyası çok fazla insan merkezli yani birey odaklı. “Benim kararırım”, “ben böyle istiyorum”, “benim bedenim” gibi cümlelerin ardı ardının kesilmediği, adeta bireyin ilahlaştırıldığı bir dünyadayız. Bireysellik insanın terbiye edilmesini de zorlaştırıyor. Nemelazımcılık bir ikon halini almış artık. Ve tüm bunlar daha uygar, daha batıcı ve daha ilerlemeci olmak adı altında topluma sunulmaktadır.
Fransız Sosyolog Alain Touraine’nin, “Uygarlık ve sürekli ilerleme diye diye yeniden hayvanlığa döneceğiz” sözü bugünün dünya anlayışında karşılık buluyor adeta.
Son yıllarda özellikle sapkın anlayışların sözcüleri olan LGBT gibi gruplar, fıtri cinsiyetlerine veya mahremiyetlerine aykırı şekilde davranan Lut Kavmi gibi kurgulanmış cinsel yönelimlerini ilahlaştırmaktadırlar. Bu cinsi sapık eğilimleri kanunlaştırmak konusunda pornografinin önünü açan birçok Batılı ülke söz konusu sapkınlığı yasal koruma altına alıyor. Küresel sermayenin insiyatifindeki her türlü medya LGBT’li belediye başkanları veya bakanlar ile ilgili haberleri özendirici bir dille dünya gündemine sunuyor.
Tüm dünyada cinsel sapkınlık her türlü yolu kullanarak kendini meşrulaştırmaya çalışıyor. Artık toplumsal hayatın her aşamasında bu sapkın düşünce anlayışıyla karşılaşmamız mümkün. Çünkü bu sapkınlık artık Batılı paradigmanın bir parçası. Türkiye’de eğitim veren okul öncesi bir kurumun internet sayfasındaki ön kayıt formunda çocuğunuzun cinsiyeti kısmında kız, erkek ve diğeri şeklinde maddeler yer alabilmekte. Özellikle sosyal medya ağları üzerinden bu gruplar ciddi propaganda yapmakta ve kullandıkları kışkırtıcı dil ile kendilerine alan açmaktadırlar.
2022 yılında Fransa’nın PSG futbol takımı yönetiminin LGBT renklerine boyanmış formaları oyuncularına giydirmek istemesi, Lüksemburg Başbakanı’nın eş cinsel evliliğinin sosyal medyada alkışlanarak verilmesi, H&M mağazalarının sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı eş cinsel reklamlar, Türkiye’de yayına başlayan Disney’in içerik direktörünün verdiği röportajda çizgi film ve film karakterlerin en az %50’sinin LGBT olacağı planlaması, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın oğlu Xavier cinsiyetini ve adını değiştirmeye karar vererek geçtiğimiz Nisan ayında mahkemeye dilekçe sunması, Tiktok fenomeni Mükremin Gezgin adlı fahşânın sosyal medyada yayınladığı doğum videosu, voleybolcu Ebrar isimli sapkının her gün tv kanallarında reklamlarda yer alması sapkınlığın kanıksatılması için toplumun gözüne sokulan sadece birkaç örnek.
Çaresiz Değiliz
Fıtri özelliklerimiz ve ilahi değerler karşısında “Tüm kimlikler gibi cinsel kimlik zihnimizdedir, düşünce ve duygular doğuştan ve değiştirilemez değildir. Sonradan değişebilirler ve olgusal olarak yanlış veya doğru olabilirler” düşüncesini savunan ve bu düşünceye zemin arayan bu tür sapkın anlayışlara karşı neler yapmalıyız? Kaldı ki bu anlayış Batılı pozitivist ilerleme anlayışından besleniyor. Zira üst değer olarak insan aklını merkeze koyan bu anlayışa göre hakikat veya sabit değerler yoktur; normlar ve değerler zaman ve şartların değişmesiyle değişir. Ve bu zihniyete göre cinsel sapıklık olan LGBT’de toplumsal değişimin getirdiği kaçınılmaz bir sonuçtur.
Öncelikli olarak bu azgınlığın ve vahyi sabiteleri yok sayan bilinemezciliğin önüne geçmek her Müslümanın sorumluluğudur. Bireysel ve toplumsal olarak her birimiz ekini ve nesli ifsad ederek, insanın yaradılışına, fıtratına müdahale eden bu sapkın anlayışlara karşı sesiz kalmamalıyız. Bu anlamda 17 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Üniversitesi kampüsünde sapkınların onur haftası etkinlikleri kapsamında yapacakları pikniğine karşı gerçekten, haktan, adaletten ve fıtrattan yana tavır koyan genç kardeşlerimizin çabası taktire şayandır. Bu ve buna benzer çabaları çoğaltmak ve bu anlamda birbirimize öz güven aşılamak önemlidir. Ancak lağımlaşmaya dönüşen bu akımı kaynağından kesmek gerekmektedir. Bu operasyonun, ilk ve orta öğrenimin ders müfredatındaki Batıcı-maddeci telakkileri tasfiye etmekle, yaratıcı telakkisinden kopuk biyoloji derslerinin hala pozitivist muhteva ile işlenmesine son vermekle de doğrudan alakası vardır. Tabii ki pozitivist muhtevanın taşıyıcılığını yapan ideolojik öğretmenlerin, eğitim için ilk ve lise sıralarına gönderilen çocuklara yönelik ders anlatımı içinde kılıfladığı materyalist propagandalarının da kimlik bozucu etkileri olmaktadır.
Ayrıca sosyal medyada sergilenen aykırılıklara ve Tiktok gibi ağlara sınır getirilmesi için çaba gösterilmelidir. Özellikle bu ağlar henüz gençliğe yeni adım atan çocuklarımız için büyük riskler taşımaktadır. Erişimi kolay bu sayfalarda eşcinsel videolar paylaşılmakta, hatta eşcinsel Youtubeların paylaşımları ile gençlerin zihinleri kirletilmekte, sapkınlık masum bir hale sokulmaktadır. Gençlerimiz bu sapkınlığa bedenen eğilim göstermese bile zihnen sapkınlığı hayatın akışı içinde “olabilir” şeklinde kabul etmekte ve insan hakları olarak değerlendirebilmektedirler. Dolayısıyla insan hakları konusunda da çocuklarımızı uyarabilmek için insan hakları emperyalizmine maruz kalmayacakları tarzda yeterliliği olan bir bilgilenme ve bilinçlenme içinde olmalıyız.
Geçen günlerde Ahmet Akın’ın sosyal medyada psikolojik göstergelere dayanarak çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşan cinsel eğilim bozuklukları ile ilgili verdiği sayılar abartılı olsa da, bu abartıdan dolayı konunun arkadan desteklenen bulaşıcı özelliği dikkatimizden kaçmamalıdır.
Rabbimizin Şuara Suresi 165-166 ve Araf Suresi 80-81. ayetlerinde cinsel sapkınlıkları kesin bir dille lanetlemektedir. Dolayısıyla bu sapkınlığa zemin hazırlayan, destekleyen herkes Rabbimizin buyruğu gereği kesin bir dille lanetlenmelidir. Bu nedenle genel siyasi yönetimdeki yetkililere de büyük sorumluluk düşmektedir. Bu tarz sapkınlık içinde olan ve bunu topluma yayma gayreti içinde olanlara karşı yasal engellemeler getirilmeli; ayrıca eğitim müfredatında geç kalınmış da olsa gerekli düzenlemeler yoluna gidilmelidir.
Tahrim Suresi 6. ayeti gereği ömrümüzün sonuna kadar ailemize karşı sorumlu olduğumuz bilincini her daim zihnimizde diri tutmak gerekmektedir. Bu sorumluluk gereği ailemizle ve dolayısıyla çocuklarımızla donanımlı ve yeterli vakit geçirebilme imkânına özen gösterilmelidir.
İnsan bulunduğu ortamın etkisiyle şekillenen, uyum gücü yüksek bir varlıktır. Biz Müslümanların fıtri ve İslami mesajlarımızla gündemi belirlememiz veya ortamı etkilememiz yeterli keyfiyette değildir. Bu nedenlerle söz konusu keyfiyeti yakalama gayretlerimiz yanında Müslüman aileler olarak tehlikelerin farkında olmalı ve bu tehlikelere karşı çocuklarımız için tedbirler almalıyız.
Dünyevi ve materyalist düşünce anlayışı, sözde insana özgürlük vadediyor gibi görünerek aslında benliklere hükmedip insanın tercihlerini, istek ve davranışlarını kendi arzuladığı gibi belirlemektedir. Modern hayatın biçimsel yönü hepimizi adeta bir hortum gibi içine çekiyor. Bu nedenle Müslüman aileler olarak daha sık bir araya gelmeli, çocuklarımız ve gençlerimizin buluşacağı ortak zeminleri ve tutarlı programları çoğaltmalıyız. Bu ortak zeminlerde çocuklarımızı bu çağın tehlikelerine karşı bilinçlendirecek, dikkat ve zamanlarını kuşatacak yapıcı, üretici ve kuşatıcı araç ve söylemlerin nasıl olacağı üzerinde istişârî olarak yoğunlaşmalıyız.
Bizim hayatımıza yeni giren ve çok hızlıca hayatlarımızı tahrip etmeye çalışan LGBT lobileri aslında yeni bir oluşum değil. Uzun yıllardır dünyanın birçok yerinde kendilerine yer bulmuş bir deneyime dayanıyorlar. Bu cinsel sapkın eğilimlerin değer tanımayan modern teknolojinin bireyselliği, haz ve tüketim çılgınlığını körüklemesi sonucunda mı; yoksa toplumsal dokuyu bozma amaçlı egemenlerin akademyayı da mobilize ederek oluşturduğu tasarımlar sonucunda mı yaygınlaşma eğilimi gösterdiği tartışılabilir. Ama yaşanılan bu sapkın gerçekliğin fıtrata ve vahyi değerlere aykırı bir süreci ifade ettiği ortada. Bu sürecin haberleri ile veya bu sürece sempati besleyen öznelerle karşılaştığımızda şaşkınlıklar, infial ve gerilimler yaşıyoruz. Mesele, bizim olayları hep geriden takip ediyor olmamızla da ilgilidir.
Modern insan, bedenin ruhun gölgesi sayıldığı anlayıştan, insanın kendini bedenden ibaret saydığı bir anlayışa doğru eviriliyor. İki halde de sorumlu kul olunduğu bilincine ulaşılmamışlık söz konusu. Modern süreçte beden artık verili olmaktan çıkartılıp, kişinin kendi insiyatifi altına alınmakta. Varlık felsefesinin artık ilk adımları “ben” enâniyetine dayanıyor. Liberalizmin de “birey” oluşturmak hedefi bu kibri besliyor. Hal böyle olunca da günlük hayatımızdan, insan ilişkilerimize kadar sonu gelmez arzu ve isteklerimiz, “nefsi emmare” temelli seküler bir anlayış hakim oluyor.
İnsan davranışları seküler değerler doğrultusunda değiştiği zaman farkında olmadan inanç ve düşünce sistemi de o davranışlarla uyumlu hale geliyor. “İnandığın gibi yaşamıyorsan, yaşadığına inanırsın” düsturu bunun en önemli ifadesidir.
Bu nedenle gençlerimizin zihninde bu sapkın düşünceler daha fazla meşrulaşmadan sesimizi yükselterek, açık bir şekilde bu ahlaksızlığa “La” deme bilincini kolektif bir tavra dönüştürebilmeliyiz. Yoksa Allah’ın bir ayeti olan gökkuşağı hep sapkınlıkla anılacaktır.
Kur’an’da “izzet”in karşılığı olan “onur” kavramının izzet yoksunları tarafından tahrip edilmesine müsaade etmeyecek bir tedbir ve dayanışma içinde olmalıyız.

Yazar:
Zehra Ç. Türkmen
logo
Bugünün ihyasından yarının inşaasına
Bize Ulaşın

0(216) 612 78 22

0(216) 611 04 64

vuslat@vuslatdergisi.com

Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad.
Adalet Sok. No:11 P.K 34772
Ümraniye / İstanbul