27 Ocak 2023 - Cuma

Şu anda buradasınız: / SÜLEYMAN GÜLEK İLE RÖPÖRTAJ
 SÜLEYMAN GÜLEK İLE RÖPÖRTAJ

SÜLEYMAN GÜLEK İLE RÖPÖRTAJ OSMAN GÜRSEL ATLI

Bu ay kitap tanıtımında, 3 kitabı geçen ay Beka Yayınları’ndan çıkan, Vuslat Dergisi yazarlarından ve aynı zamanda Özel FM programcısı Süleyman Gülek ile konuşacağız.
Vuslat: Bu kitapları yazmanızın sebebi nedir?
Bu eserleri yazmamın sebebi kaynak göstererek insanlara doğru İslâmî bilgileri sunmak ve insanlara faydalı olmaktır.
Vuslat: Yeni çıkan üç kitabın içerikleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bir ay önce çıkan, 3 kitabın ismleri şunlardır: Her Konuda Örneğimiz Hz. Muhammed (s.a.s.): Hayatı, Ahlâkı, Şahsiyeti; Müslüman ve Ahlâk; Engellilerin Dünyası. Kısaca bu kitapların içeriklerinden söz edeyim:
Her Konuda Örneğimiz Hz. Muhammed (s.a.s.): Hayatı Ahlâkı, Şahsiyeti
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), hayatı boyunca her konuda örnek olmuş ve bunu sadece söz ile değil, davranışlarıyla da göstermiştir. Günümüz insanı, Peygamberimizi örnek almayı; O’nun gibi eş, O’nun gibi baba, O’nun gibi komşu, kısaca; hayatın her alanında O’nun gibi doğru, dürüst ve iyi bir şahsiyet olmak şeklinde anladığı ve bunu gerçekleştirmeye koyulduğu zaman, dünya ve âhiret hayatı huzur içerisinde olacaktır.
Hz. Peygamber’i örnek almak için öncelikle onu tanımak ve ahlâkını, şahsiyetini ve hayat tarzını doğru bir şekilde öğrenmek gerekir. İşte bütün bu gerçeklerden hareketle biz de böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Bu eser her yaş grubuna hitap etmektedir. Bu çalışmanın hedefi örnek insan, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in hayatını bütün Müslümanlara aktarmak ve O’nu doğru bir şekilde tanıtabilmektir.
Bu eser, bir giriş ve beş bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında peygamberlik konusu işlenmiş.
Birinci bölüm Hz. Muahammed (s.a.s.)’in hayatı.
İkinci bölüm Hz. Peygamber (s.a.s)’in örnek ahlâkı ve şahsiyeti.
Üçümcü bölüm Hz. Peygamber (s.a.s)’in insanlarla ilişkileri.
Dördüncü bölüm Hz. Peygamber (s.a.s)’in ibadet hayatı.
Beşinci bölüm Hz. Peygamber (s.a.s.) ile ilgili sorular ve cevaplar.
Kitabın son bölümü Peygamberimizin 50 nasihatı ve Peygamberimiz hakkında söylenen güzel sözler. Bu kitapta, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in hayatı, tevhid mücadelesi, ahlâkı ve şahsiyeti hakkında kısa ve net bilgiler verilmeye gayret edilmiştir.
Elinizdeki kitap, Kur’ân-ı Kerim ve hadis kitapları başta olmak üzere, temel siyer kaynaklarından ve bu alanda yazılan diğer önemli kitaplardan da istifade edilerek kaleme alınmıştır.
Öncelikle “Her Konuda Örneğimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) Hayatı, Ahlâkı, Şahsiyeti;” adlı kitabı baştan sona kadar inceleyip “Takdim” yazısı yazan, İslâm Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Gemici Hocam’a çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Vuslat: Hocam yeni çıkan “Müslüman ve Ahlâk” kitabınızın mühtevası ile ilgili neler söylemek istersiniz?
Günümüzde teknolojinin gün geçtikçe daha fazla geliştiği ve bu gelişme ile birlikte ahlâk dışı yayın yapan İslâmî değerlere ters düşen, müstehcen içerikli sinema filmleri, televizyon programları, dizi filmleri, magazin programları ve internet siteleri ahlâkî erozyona ve ahlâkî yozlaşmaya sebep olmaktadır.
Modernlik, çağdaşlık, özgürlük ve cesaret söylemleriyle her türlü ahlâksızlık normalmiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bir toplumda ahlâkı tahrip eden unsurlar devam ettiği sürece ahlâk gittikçe bozulur ve o toplumda huzur ve güven kalmaz. Bu itibarla güzel ahlâk, günümzde çok büyük bir önem arz etmektedir.
Güzel ahlâklı olmak, birey ve toplum için çok önemli bir özelliktir. Güzel davranışların toplumda yaygınlaşması, insanların bir arada barış, huzur ve güven içinde yaşamasına sebep olur ve insanlar arasında, sevgi, saygı ve dostluk bağları güçlenir.
Müslüman olmak, ahlâklı olmayı gerektirir. Bir insan, Müslüman ve dindar olduğunu iddia ediyorsa mutlaka ahlâklı olmalıdır. Hiç şüphesiz güzel ahlâk, bir mü’minde bulunması gereken temel vasıflardandır. Çünkü ahlâkî güzelliklerden mahrum bir dînî hayat düşünülemez.
İslâm’ın özü tevhid. Tevhid; birlemek, bir Allah’tan başka ilâh olmadığına inanmak demektir. Tevhid ile ahlâk iç içedir. İslâm dininin gayesi, “Tevhid” inancını, bütün insanların gönüllerine nakşetmeleri ve onların güzel ahlâk sahibi fertler olmalarıdır.
Müslümanların “imanımız sağlam” düşüncesiyle ahlâkı önemsememesi ve günlük yaşamında insanlara karşı davranışlarına dikkat etmemesi, edep ve adaba uygun davranmaması çok yanlıştır. Bilinçli Müslümanlar, tevhide, imana önem verdiği gibi ahlâka da çok önem vermedirler. Çünkü “Tevhid” güzel ahlâklı olmayı gerektirir. Ahlâk güzel davranış biçimidir. Ailede ve toplumda insanlarla iyi geçinmektir. Bu sebeple İslâm davetçileri insanlara iyi örnek olmalıdır.
Hiç şüphesiz güzel ahlâk, bir mü’minde bulunması gereken temel vasıflardandır. İslâm dini güzel ahlâk sahibi olmamızı ve kötü huylardan ve davranışlardan da kaçınmamızı istiyor. Bir Müslüman İslâm ahlâkına uygun yaşadığında dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu bir hayat yaşar.
İşte bütün bu gerekçelerden hareketekle biz de bu eseri hazırladık. Bu eserimize “Müslüman ve Ahlâk” adını verdik. Gayemiz; erkek olsun kadın olsun, genç olsun yaşlı olsun, zengin olsun fakir olsun bütün Müslümanların kötü huylardan ve zararlı davranışlardan sakınmalarına ve güzel ahlâk sahibi bir Müslüman olmalarına katkı sağlamaktır.
Vuslat: Hocam yeni çıkan “Engellilerin Dünyası” adlı yazdığınız kitapla ilgili, bilgi verir misiniz?
Engellilik konusunda ilk ve en önemli husus engelliliğin farkındalığıdır. İnsanlar engelli olabilir, engelli yakını, tanıdığı ya da engelli bireylerle karşılaşabilir. Bu sebeple herkesin engellilikle ilgili bilgi edinmesi gerekir. İşte bu eser, engellilikle ilgili sorulara cevap aramak ve problemlere çözüm yolu göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
Bu eserde engellilerin biyolojik, psikolojik, sosyal ve dinî yönlerini ele almaya çalıştık, yani her yönüyle engellilik konusuna açıklık getirmeye gayret ettik. Bu çalışma, hem engellilere hem engellilerin ailelerine hem de onlarla iletişim içerisinde olanlara; kısaca söylemek gerekirse, herkese seslenmektedir.
Elinizdeki kitapta engellilerin insanı duygulandıran ve düşündüren hayat hikâyelerinden, engellilerin ve ailelerinin kanunî haklarına varıncaya kadar bilgiler yer almaktadır. İslâm’ın engelliliğe bakış açışı genel hatlarıyla özlü bir şekilde ifade edilirken insanların engelli şahıslara karşı engel gruplarını da dikkate alarak nasıl bir tutum ve davranış içerisinde olmaları, nasıl bir dil kullanmaları gerektiği anlatılmıştır. Engellilik konusuyla ilgili daha birçok önemli konu özenle işlenmiştir.
Öncelikle bu eseri baştan sona kadar tetkik eden ve Takdim yazısı yazan Prof. Dr. Mithat Eser Hocam’a çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bu 3 eserin okuyuyuculara faydalı olmasını ve Yüce Allah’ın hayırlara vesile kılmasını diliyorum.
Vuslat: Yayınlamayı düşündüğünüz bir başka kitap çalışması var mı?
Evet, “Müslüman ve Namaz” adlı yazdığım 1 kitap çalışması var. Bu eser bittiğinde, Allah nasip ederse yine başka kitaplar da yazmayı düşünüyorum.
Vuslat: Süleyman hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.
Ben de size çok teşekkür ederim. Vuslat Dergisi’ne yayın hayatında başarılar dilerim.

logo
Bugünün ihyasından yarının inşaasına
Bize Ulaşın

0(216) 612 78 22

0(216) 611 04 64

vuslat@vuslatdergisi.com

Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad.
Adalet Sok. No:11 P.K 34772
Ümraniye / İstanbul